Archives: Jul-2018

      Home / 2018 / July

    Velg satu di antara komponen yang vital bagi kendaraan tidak kalah dengan fungsi ban.brFungsi utama velg ialah sebagai tumpuan ban tanpa velg roda kendaraan tidaklah[…]